Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Balıkçılık Teknolojisi Bölümü

GUBY Örnek Sınav Kağıdı Formatı

Örnek sınav kağıdı formatı ektedir.

Ekler

GUBY Sınav Kağıdı Formatı.docx