Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Balıkçılık Teknolojisi Bölümü